Bestuur

Het bestuur van de Bultruters bestaat uit 5 leden. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden bestuursleden gekozen/herkozen.
Het bestuur komt ongeveer 1x per maand bij elkaar om diverse zaken omtrent carnaval en de activiteiten te bespreken. Waarna 1 x per maand deze zaken worden besproken met de leden van de raad van elf en zorgen wij er met elkaar voor dat we een geweldig carnaval voor jullie kunnen organiseren.

Bert Bruins

Voorzitter

Sanne Woldhuis

Secretaris

Jarno Kamies

Penningmeester

Rene Trechsel

Lid

Ilona Kuper

Lid