Proclamatie

Proclamatie Der Bultruters
Ik, Prins Koenraad de Eerste, regerend over Bultrutersland met daarbij behorende Heerlijkheden,
Vlekken en Gehuchten vallend onder de Batterij van Bultrutersland, maak bekend bij gratie van
alle Bultruters:

Ten eerste;
Dat ook dit jaar Carnaval voor ieder een groot feest mag zijn.

Ten tweede;
Dat mensen in grote drommen goed gemutst naar onze feestent komen.

Ten derde;
Mocht men het nog niet weten, er kan op www.bultruters.nl worden gekeken.

Ten vierde;
Dat zieken en ouderen mogen weten dat we ze niet zullen vergeten.

Ten vijfde;
Dat er veel wagenbouwers komen, zodat wij samen met hen ons kunnen vertonen.

Ten zesde;
Dat er muziek zal klinken onder het schenken.

Ten zevende;
Dat ook de kinderen in Bultrutersland niet worden vergeten, dat zullen we zondags weten.

Ten achtste;
Dat we met veel plezier hebben vernomen dat ook weer onze Duitse vrienden van GCV zullen
komen.

Ten negende;
Dat eenieder het zal bezuren die alcohol drinkt tijdens het sturen.

Ten tiende;
Dat iedereen het mag weten dat er voor de 45e keer naar ons word gekeken.

Ten elfde;
En knoop dit goed in je oren .. dit jaar lopen we de polonaise van achter naar voren.

Aldus besloten en gelezen in de Heerlijkheid onder het licht van de Batterij in
Bultrutersland in het jaar 2024