Proclamatie

Ik Prins Wilfred de 1e” regerend over Bultrutersland met de daarbij behorende Heerlijkheden,Vlekken en Gehuchten vallend onder de Batterij van Bultrutersland maken bekend bij gratie van alle Bultruters:

Ten eerste;
Dat ook dit jaar het carnaval voor een ieder een groot feest mag zijn.

Ten tweede;
Dat de mensen in grote drommen,goed gemutst naar onze feesttent bij de Polderputten komen.

Ten derde;
Mocht men het nog niet weten,er kan op www.bultruters.nl worden gekeken

Ten vierde;
Dat de zieken en ouderen mogen weten,dat we ze niet zullen vergeten

Ten vijfde;
Dat er veel wagenbouwers komen zodat we samen met hun ons kunnen vertonen

Ten zesde;
Dat er muziek zal klinken onder het schenken

Ten zevende;
Dat ook de kinderen in Bultrutersland niet worden vergeten, dat zullen ze zondag weten

Ten achtste;
Dat we met veel plezier hebben vernomen dat ook weer onze Duitse vrienden G.C.V.Rutenbrock zullen komen.

Ten negende;
Dat eenieder het zal bezuren, alcohol drinken tijdens het sturen

Ten tiende;
Dat een ieder mag weten, dat er voor de 41e keer naar ons wordt gekeken.

Ten elfde;
Dat carnaval voor iedereen een groot feest moet zijn, zonder vernielzucht, alleen maar volop gein.

Aldus besloten en gelezen in de Heerlijkheid onder het licht van de Batterij in Bultrutersland in het jaar 2018